we the media

Książka Dana Gillmora We, the media od ponad trzech miesięcy jest tłumaczona na język polski przez społeczność internetową. Dan Gillmor jest jednym z prekursorów dziennikarstwa obywatelskiego w USA, a jego książka pokazuje, jakie możliwości stwarzają nowe rozwiązania komunikacji internetowej dla użytkowników sieci. Gillmor ilustruje jak każdy może przeistoczyć się z biernego konsumenta w aktywnego twórcę zmieniającego krajobraz mediów.

Zbiorowe tłumaczenie książki My, media możliwie jest dzięki wykorzystaniu serwisu Wiki oraz dzięki temu, że Gillmor udostępnił oryginał na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach.

Jak informuje Kultura 2.0 w podobny sposób dwa lata temu odbyło się zbiorowe tłumaczenie Wolnej kultury Lawrence’a Lessiga.

Koordynatorzy projektu zachęcają każdego do przyłączenia się do darmowej pracy dla dobra polskiej społeczności internetowej – dla dobra nowych mediów w Polsce. Każdy może być uczestnikiem zbiorowego tłumaczenia. Wystarczy niewielki wkład, przetłumaczenie jednej lub dwóch stron, pomoc w redagowaniu lub namówienie znajomych do współpracy. Małymi kroczkami do celu…