krakow nic o nas bez nas obywatelski komitet inicjatywy referendalnej

Dwadzieścia lat temu mieszkańcy polskich gmin uzyskali możliwości samoorganizacji we wspólnotach samorządowych.

– czytam z dumą proklamację zawiązania Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Referendalnej Nic o nas bez nas.

Krakowianie proponują by podczas tegorocznych wyborów samorządowych zorganizować referendum aby postawić obywatelom naszego miasta 4 bardzo istotne pytania:

Czy jesteś za oparciem rozwoju miasta na misji „Kraków stolicą polskiej pamięci i tożsamości” ?

Czy jesteś za znaczącym wzrostem kompetencji rad i zarządów dzielnic, w zakresie gospodarowania przestrzenią, rozdziału środków i wykonywania zadań budżetowych ?

Czy jesteś za zakazem wprowadzania inwestycji nie związanych bezpośrednio z ochroną zieleni na terenach określonych jako zieleń publiczna, zieleń leśna i system zieleni i parków rzecznych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa ?

Czy jesteś za zachowaniem niezabudowanej zieleni na Zakrzówku w granicach istniejącego parku krajobrazowego i stworzeniem na tym obszarze parku miejskiego?

Ostatnie pytanie nie jest tu przypadkowe. Nikt z 30 naukowców i działaczy społecznych, „ojców założycieli” Komitetu, nie ukrywa, iż inicjatywa narodziła się po tym, jak radni miejscy w ostatniej chwili wycofali się z objęcia Zakrzówka ochroną prawną.

Pierwsze wypowiedzi radnych:

Referendum to koszta, które ponosi gmina, a mamy kryzys. Poza tym zrobi się wielkie zamieszanie

przewodniczący rady Józef Pilch

Takie referendum mogłoby też wpłynąć na jakość debaty w wyborach, mogłoby ją bardziej skonkretyzować

radny Paweł Bystrowski

W tym wypadku pytania są zbyt ogólne. Poza tym, zastanawiam się, czy takie referendum powinno się łączyć z wyborami samorządowymi.

radny Jakub Bator.

pozwalają sądzić, iż sprawa ta dopiero nabiera rumieńców.