Przeciwko nudnym parkom, przeciwko budowaniu wyłącznie w wirtualu, przeciwko dyktatowi mocnej kawy i laptopa dziś ruszyły roboty parkowe. Roboty popierają pracę fizyczną, rozmowę o wartości przestrzeni publicznych i udział mieszkańców w jej planowaniu. Nieformalna grupa animująca roboty to studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.