W dniu 28 czerwca 2012 roku zakończył się etap oceny merytorycznej projektów zgłoszonych w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu. Jednym z wnioskodawców był ZIKiT z projektem Poprzez naturę poznajemy kulturę – rozbudowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły w Krakowie

Niestety projekt opracowany w ZIKiT nie uzyskał wysokiej oceny (trzecia od końca wśród 29 projektów, które zakwalifikowały się do dalszego etapu). Teraz wszystko zależy od Zarządu Województwa i jego oceny strategicznej złożonego projektu.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.fundusze.malopolska.pl/