Od uruchomienia przez inżyniera ekonomiki rolnictwa Andrzeja Bartoszkiewicza, autora systemu EKO AB jego pierwszego domku do segregacji śmieci w Nowej Soli upłynęło już pięć lat. Jednak pomimo znacznych oszczędności i korzyści dla środowiska, jakie przynosi eksploatacja systemu, niewiele gmin zdecydowało się do tej pory na wprowadzenie tego sposobu zbiórki i segregacji odpadów. Można przypuszczać, że...