federacja zielonych grupa krakowska logo Federacja Zielonych – Grupa Krakowska (FZ-GK). Jako nieformalna grupa istnieje od 1991 roku. Jako zarejestrowane stowarzyszenie działa od roku 1997. Główne obszary działania to: polityka transportowa, zagospodarowanie przestrzenne i ochrona przyrody.

Nasze najważniejsze działania to:

Od początku lat 90-tych XX w. do chwili obecnej FZ-GK prowadzi kampanię pod hasłem Kraków miastem rowerów. Jej celem jest stworzenie w naszym mieście systemu dróg i ścieżek rowerowych, który pozwalałby Krakowianom korzystać z roweru jako środka transportu przy robieniu zakupów, dojazdach do pracy i miejsc wypoczynku.

W latach 1997 – 2003 FZ – GK prowadziła i koordynowała ogólnopolską kampanię Tiry na Tory, sprzeciwiająca się niszczeniu polskich kolei i innych środków transportu zbiorowego, a także polityce transportowej państwa nakierowanej na rozwój motoryzacji indywidualnej. W jej ramach braliśmy aktywny udział w blokadzie budowy autostrady A4 na górze Św. Anny, skutecznie opóźnialiśmy budowę autostrady A2 w Wielkopolsce i w okolicach Łodzi.

W Krakowie sprzeciwialiśmy się stanowczo populistycznej polityce polegającej na budowie dróg szybkiego ruchu do centrum Krakowa. Ostrzegaliśmy, że zamiast doprowadzić do poprawy warunków podróżowania doprowadzi ona do pogorszenia warunków poruszania się oraz dalszej degradacji środowiska – pogorszenie jakości powietrza, wzrost hałasu, niszczenia zieleni, a także ucieczki mieszkańców na przedmieścia i zjawiska urban sprawl (rozłażenia się miasta). Wszystkie nasze przewidywania w tej mierze się sprawdziły. Dodatkowym efektem tej fatalnej polityki jest ogromne zadłużenie Krakowa za które płacimy wszyscy, także wtedy gdy nie mamy samochodów.

Aktywnie i skutecznie popieraliśmy uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego dla okolic Kopca Kościuszki i Lasu Wolskiego. Uważamy, że Kraków powinien posiadać plan zagospodarowania przestrzennego dla całości swojego obszaru, tak by uratować resztki ładu przestrzennego, pięknego krajobrazu i terenów zielonych, a także zwiększyć poczucie bezpieczeństwa solidnych inwestorów oraz tych właścicieli nieruchomości, którzy nie szukają łatwego zysku kosztem sąsiadów i całego miasta.

Prowadziliśmy także aktywne działania prawne przeciw budowie super i hipermarketów oraz niszczeniu w Krakowie drobnego handlu. W jej ramach zanotowaliśmy chyba największy do tej pory sukces jakim było zablokowanie, a w konsekwencji doprowadzenie do zaniechania budowy kompleksu supermarketów IVACO przy krakowskich Błoniach. Batalia którą prowadziliśmy w sądach i urzędach trwała 5 lat i zakończyła się sukcesem w roku 2002.

Prowadzimy skuteczne działania prawne przeciw niszczeniu tatrzańskiej przyrody przez lobby biznesowo narciarskie tak jak to ma miejsce w wypadku nielegalnej naszym zdaniem budowy kolejki na Kasprowy Wierch.

Każdego miesiąca wielokrotnie interweniujemy w obronie praw pieszych, rowerzystów i użytkowników transportu publicznego. Domagamy się nowych ścieżek rowerowych, oczyszczenia chodników z samochodów, budowy nowych linii tramwajowych. Wydajemy w tej dziedzinie raporty, opiniujemy dokumenty i konkretne projekty. Prowadzimy działalność edukacyjną, organizujemy wystawy.

Bronimy starych drzew przed wycinką i barbarzyńską „pielęgnacją”. Sprzeciwiamy się polityce zastępowania starych, szlachetnych odmian nowymi, tandetnymi krzakopodobnymi atrapami. Uważamy, że to nie drzewa stwarzają zagrożenie dla samochodów, ale przeciwnie; zbyt często i w niewłaściwy sposób używane samochody stwarzają zagrożenie dla człowieka i przyrody w Krakowie.

FZ–GK stale współpracuje z takimi broniącymi przyrody i jakości życia organizacjami jak Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot, Koalicja na Rzecz Obrony Polskiej Wsi, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Małopolska, Rowerowa Masa Krytyczna.

FZ – GK opiera się wyłącznie na pracy społecznej swoich członków, obecnie nie korzysta z rządowych i „pozarządowych” dotacji, a jedynie ze składek i darowizn osób prywatnych.

Adres: Stowarzyszenie FEDERACJA ZIELONYCH – Grupa Krakowska

Skr. pocztowa 691, 30-960 Kraków 1