Posts tagged "zieleń miejska"

Nowe studium zrujnuje Bagry

Krakowskie Bagry to rekreacyjna perła Krakowa. W całym mieście brakuje terenów zielonych służących mieszkańcom do wypoczynku, a równolegle brak też otwartych odkrytych kąpielisk. Bagry tę lukę choć trochę zapełniają. Niestety planowana aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa trwale ograniczy rekreacyjny charakter tych terenów. foto: fragment mapy K1 STRUKTURA PRZESTRZENNA z SUiKZP Krakowa. Studium...

Parki w Krakowie – otwarta konferencja

Miasto to nie tylko ludzie, ich nieruchomości, asfaltowe ulice i mknące po nich samochody. Miasto to także parki i zamieszkujące je zwierzęta, jak te fotogeniczne wiewiórki uchwycone przez Jana Graczyńskiego. Gospodarka zielenią w Krakowie będzie tematem otwartej konferencji w sobotę 29 maja o g. 10 w głównej sali obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich...

Nic o nas bez nas. Referendum o kierunkach rozwoju Krakowa?

Dwadzieścia lat temu mieszkańcy polskich gmin uzyskali możliwości samoorganizacji we wspólnotach samorządowych. – czytam z dumą proklamację zawiązania Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Referendalnej Nic o nas bez nas. Krakowianie proponują by podczas tegorocznych wyborów samorządowych zorganizować referendum aby postawić obywatelom naszego miasta 4 bardzo istotne pytania: Czy jesteś za oparciem rozwoju miasta na misji „Kraków stolicą...

Czy Kraków ma system zieleni miejskiej?

O zieleni w Krakowie i parkach miejskich rozmawiałem z profesor Krystyną Pawłowską z Politechniki Krakowskiej. Czym się Pani zajmuje zawodowo? Uczę studentów kierunku architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. Pracuję naukowo, od czasu do czasu projektuję różne rzeczy, między innymi parki. Jak Pani ocenia obecny system zieleni w Krakowie? W Krakowie trudno mówić o istniejącym systemie...